napis alt

napis alt

napis alt


konferecja_ekoinnowator
W dniach 24-25 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyla się konferencja EVENT o EKOinnowacjach. Konferencja gościła specjalistów z zakresu ekoinnowacji oraz licznych prelegentów reprezentujących różne dziedziny nauki oraz praktyków zajmujących się ekoinnowacjami.
logo_zm_FAF_Jordanow
Razem z Gminą Jordanów rozpoczeliśmy cykl działań edukacyjnych dotyczących konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Jordanów.
d=z_skansen2
Projekt „Drzewo= życie" zmierza już ku końcowi. Przez cały listopad wędrowaliśmy Małopolskim Szlakiem Architektury Drewnianej edukując uczniów klas V-VI i sadząc już 270 drzewek głównie na terenie szkół podstawowych, które włączyły się w projekt.
greenProca
Zamówienia publiczne są ważnym narzędziem, które może być wykorzystywane przez gminy i miasta do obniżania emisji CO2 oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Wybierając ekologiczne produkty i usługi organy publiczne mogą przyczynić się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a w efekcie dokonywać zakupów o lepszej jakości.
treee
W ostatnim tygodniu października w Szkółce Leśnej Zawojskiego Stowarzyszenia Lasów Prywatnych przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty w ramach projektu „Drzewo=życie".
-Tak jak dziesięć lat temu, pierwsze sadzenia w ramach projektu „Czas na Las" odbyły się właśnie tutaj, tak też startując z projektem edukacyjno- sadzeniowym „Drzewo=życie" wróciliśmy do korzeni, aby w raz z uczniami z gimnazjum Zespołu Szkół w Zawoi Wilczej zasadzić wspólnie kolejne drzewka- mówi koordynator projektu Aneta Duch.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
telefon: 726 546 000, 12/ 430 08 22, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

Możesz pomóc: PKO BP 92 1440 1127 0000 0000 0474 5396


engine solidside